Zwrot prowizji przy konsolidacji kredytu

Zwrot prowizji dotyczy różnych  rodzajów kredytów, także kredytu konsolidacyjnego.
Konsolidacja to rozwiązanie, które pozwala uniknąć nieterminowej spłaty pożyczki lub kredytu w sytuacji, kiedy kredytobiorca wziął na siebie zbyt wiele zobowiązań. Konsolidacja oznacza połączenie mniejszych kredytów gotówkowych lub pożyczek w jeden dług.
Kiedy zatem zawierasz umowę o kredyt konsolidacyjny,  wszystkie twoje wcześniejsze zobowiązania zostają zsumowane i zastąpione jednym. Dzięki temu klienci zyskują lepsze warunki finansowania, możliwość wydłużenia okresu spłaty zobowiązania czy uproszczenie spłaty zadłużenia, ponieważ  wiele rat zastępuje jedna. Inaczej mówiąc: umowa o kredyt konsolidacyjny pozwala na spłatę wszystkich wcześniejszych zobowiązań kilku różnych instytucji, np. pożyczek, kredytów lub limitów na koncie.
Jeżeli zatem poprzez konsolidację spłaciłeś kredyt konsumencki, w tym również kredyt gotówkowy, wcześniej, niż wynikało to z umowy, przysługuje ci zwrot części należnej prowizji i innych kosztów związanych z udzieleniem kredytu. Zwrot powinien obejmować okres, o który skrócony został czas obowiązywania umowy. Jeśli tak się nie stało i nie otrzymałeś takiego zwrotu, zgłoś się do nas a pomożemy ci odzyskać należne Ci środki.