Zwrot prowizji przy refinansowaniu kredytu

Zwrot prowizji dotyczy także wcześniejszej spłaty kredytu refinansowanego.

Na czym polega umowa o kredyt refinansowany?

Poprzez zawarcie umowy o kredyt refinansowany jest udzielany nowy kredyt z innego banku lub instytucji pozabankowej w celu zastąpienia wcześniejszego zobowiązania nowym długiem. Kredytobiorca zyskuje dzięki temu korzystniejsze warunki spłaty kredytu, np. obniżenie miesięcznej raty poprzez wydłużenie okresu kredytowania lub eliminację obowiązku ubezpieczenia kredytu. Najczęściej umowę o kredyt refinansowany zawiera się w celu spłaty wcześniej zaciągniętego kredytu hipotecznego, ponieważ zwykle umowy o taki kredyt wiążą się z długim okresem kredytowania, a zmiana tego poprzez refinansowanie skutkuje obniżeniem całkowitego kosztu kredytu. Można jednak spłacić w taki sposób także kredyt konsumencki.

W przypadku zatem, gdy zawarta została umowa o kredyt refinansowany mająca na celu wcześniejszą spłatę kredytu konsumenckiego (w tym także kredytu gotówkowego), bank lub inna instytucja finansowa powinny zwrócić koszty dotyczące prowizji, opłat albo ubezpieczenia kredytu.

Zdarza się jednak, że banki odmawiają zwrotu takich kosztów (w tym prowizji) twierdząc, że to nie konsument spłacił kredyt, a inny bank. Nie jest to jednak prawidłowe działanie i stanowi jedynie strategię banków oraz innych pożyczkodawców mającą na celu zniechęcenie konsumentów do dochodzenia takich kosztów. Nie jest bowiem tak, że to inny bank spłaca taki kredyt, nawet jeśli faktycznie dokonuje on przelewu. Wykonuje bowiem jedynie dyspozycję konsumenta wynikającą z umowy o kredyt refinansowany.

Należy zatem podkreślić, że spłata kredytu przy pomocy innego kredytu, jeżeli następuje przed terminem wskazanym w pierwotnej umowie, stanowi formę jego przedterminowej spłaty. Przepisy prawa wiążą z tym faktem konsekwencje odnośnie obowiązku częściowego zwrotu prowizji.

Jeśli chciałbyś skorzystać z naszej pomocy przy odzyskaniu prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie lub pod numerem telefonu 798 932 083.