Ile jest czasu na wystąpienie o zwrot prowizji bankowych i pozabankowych?

W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego zgodnie z ostatnim wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej kredytobiorca powinien otrzymać zwrot części kosztów początkowych, w szczególności takich jak prowizja.
Możliwość dochodzenia zwrotu prowizji czy to w przypadku kredytu zaciągniętego w banku czy w pożyczki zaciągniętej w instytucji pozabankowej jest jednak ograniczona czasowo.
Możliwość taka istnieje przez 10 lub 6 lat w zależności od tego kiedy kredyt lub pożyczka zostały spłacone.
Z uwagi bowiem na nowelizację przepisów kodeksu cywilnego w zakresie okresów przedawnienia, roszczenia z umów (kredytu lub pożyczki), które zostały spłacone do dnia 9 lipca 2018 r., będą ulegały przedawnieniu z 10-letnim okresem przedawnienia. Natomiast roszczenia z umów, które zostały spłacone po dniu 9 lipca 2018 r., podlegają nowemu 6-letniemu okresowi przedawnienia.
Trzeba więc przypomnieć sobie, kiedy kredyt lub pożyczka został spłacony i dodać do tego odpowiednio 6 lub 10 lat.