Kto może otrzymać zwrot prowizji?

Zastanawiasz się, kiedy jest możliwy zwrot prowizji bankowej oraz części innych opłat, na przykład składek ubezpieczeniowych czy też należności administracyjnych?

Musisz pamiętać, że możliwość skorzystania z takiego zwrotu pojawia się tylko w przypadku kredytu konsumenckiego, tj. kredytu lub pożyczki które nie zostały zaciągnięte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej i nie przekraczają kwoty 255 550,00 zł lub równowartości tej kwoty w walucie obcej.

Czasami prawo do uzyskania zwrotu prowizji bankowej przysługuje także kredytobiorcom którzy przekroczyli wspomniany limit kwotowy, pod warunkiem przeznaczenia pożyczonych pieniędzy na pokrycie kosztów związanych z remontem domu lub mieszkania. W tym przypadku jednak spłacony przedterminowo kredyt nie może być obciążony hipoteką.

Celem ubiegania się o zwroty prowizji należy mieć podpisaną z bankiem stosowną umowę po 11 grudnia 2011r. Kluczowe jest także, aby do spłaty całości kredytu doszło przed wskazanym w umowie terminem. Nie ma natomiast znaczenia, czy umowa została zawarta z bankiem, inną instytucją pożyczkową, czy też ze SKOK. Wszystkie te placówki traktowane są tak samo.

Jeśli zatem:

– zawarłeś umowę kredytu lub pożyczki (w tym tzw. chwilówkę) po 18 grudnia 2011 roku i bank lub instytucja pożyczkowa pobrali od Ciebie prowizję lub inne opłaty,

– pożyczona kwota nie przekraczała kwoty 255 550,00 zł lub równowartości tej kwoty
w walucie obcej,

– zawarłeś umowę kredytu lub pożyczki jako konsument, czyli nie jako przedsiębiorca (nie na firmę),

– spłaciłeś kredyt lub pożyczkę przed czasem, czyli wcześniej niż przewidywał termin spłaty określony w umowie poprzez samodzielną spłatę lub konsolidację lub poprzez refinansowanie, tj. przeniesienie zobowiązania do innej instytucji finansowej (np. do innego banku lub firmy pożyczkowej),

– zawarłeś umowę kredytu hipotecznego po 22.07.2017r. i spłaciłeś go przed czasem,

w takim przypadku należy Ci się zwrot prowizji od banku lub instytucji finansowej!

Skontaktuj się z nami a pomożemy Ci odzyskać środki finansowe.