Czym jest prowizja za udzielenie kredytu, którą bank lub instytucja pożyczkowa powinni Ci zwrócić?

Prowizja banku to nic innego jak jednorazowa opłata, jaką większość banków lub instytucji pozabankowych doliczyło do Twojego zobowiązania przy zaciągnięciu kredytu lub pożyczki. Prowizja występuje zarówno przy kredytach zaciągniętych stacjonarnie, jak i online.

To jedna z podstawowych opłat, które kredytobiorca musi uregulować przy okazji zaciągnięcia zobowiązania w postaci kredytu. Jest ona wyrażona w formie procentowej i obliczana od kwoty udzielonego zobowiązania.

Prowizje są standardowymi opłatami, których celem jest zrekompensowanie bankowi lub instytucji pozabankowej kosztów, które ponoszą w związku z uruchomieniem kredytu.

Przepisy nie regulują wysokości prowizji od udzielonego kredytu. Z reguły jej wysokość zależy jednak od kilku czynników.

Pierwszym z nich jest  rodzaj kredytu, jaki zdecydowaliśmy się zaciągnąć, a także liczba wszystkich dodatkowych opłat, oprocentowanie oraz wysokość marży. Prowizja różni się także w zależności od oferty konkretnego banku lub instytucji pozabankowej.

Rzeczywistość pokazuje, że im niższe oprocentowanie posiada kredyt, tym wyższa jest prowizja i pojawiają się dodatkowe opłaty związane z zobowiązaniem. W ten sposób banki starają się sobie zrekompensować koszty.

Prowizja przy kredycie może także zależeć od tego, na  jaki czas zdecydowaliśmy się zaciągnąć kredyt. Przy produktach długoterminowych jest ona mniejsza niż przy krótkoterminowych. Zatem kredyty gotówkowe, które z reguły są zobowiązaniami krótkoterminowymi mają często wyższe prowizje, które mogą przyjmować wartość od kilku do nawet kilkunastu procent w zależności od danej oferty.

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, ile wynosi prowizja od kredytu gotówkowego, gdyż jest ona zmienna i zależna od polityki danej instytucji.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku, gdy spłaciłeś kredyt konsumencki przed terminem określonym w umowie kredytu może odzyskać część zapłaconej, z reguły przy zawarciu umowy kredytu, prowizji.

Banki i instytucje pozabankowe zobowiązane są bowiem w takim przypadku do zwrotu proporcjonalnej części prowizji. Nie wszyscy swoje zobowiązania w tym zakresie wypełniają i nierzadko konieczne jest w takim przypadku przekazanie sprawy do sądu.

Możemy jednak pomóc Ci odzyskać zwrot zapłaconej prowizji. Wystarczy że prześlesz nam dokumenty dotyczące wcześniej spłaconego przez Ciebie kredytu w postaci umowy kredytu wraz z potwierdzeniem jego wcześniejszej spłaty (jeśli takie posiadasz) lub skontaktujesz się z nami, a my bezkosztowo przeprowadzimy Cię przez całą procedurę.

Nie zwlekaj, skontaktuj się z nami!